Arkadiusz Kondas: Reaktywny PHP @ PHPCon Poland 2019

50:41 13 views 100% Published 3 months ago

Programowanie sterowane zdarzeniami (event-driven) jest znane i używane w aplikacjach klient/serwer oraz bibliotekach asynchronicznych. ReactPHP (zbliżony do node.js lub Python Twisted), przenosi PHP na nowy poziom prędkości ze wszystkimi niezbędnym do tego funkcjami. Podczas prezentacji wprowadzę pojęcie event loop, non-blocking IO i programowania asynchronicznego w PHP, a także przedstawię sposoby gdzie ta technika może przydać się w twoim stosie technologicznym.
Czego nauczysz się z tej prezentacji:
- zrozumiesz różnice pomiędzy blocking a non-blocking IO
- poznasz bibliotekę ReactPHP i jej podstawowe komponenty
- zobaczysz przykładowe zastosowania asynchronicznego programowania w PHP
- poznasz alternatywy dla biblioteki ReactPHPLink Original video